Akta Buruh

Akta Buruh Average ratng: 5,8/10 8452 votes
Buruh

Akta Buruh 1955 Pekerja

Buruh

Akta Buruh Cuti Umum

Buruh pada masa kini diwakili oleh 45% sumber tenaga kerja wanita. Pendedahan terhadap hak wanita di tempat kerja dari ditindas amat perlu diketahui oleh setiap wanita ditempat kerja. Antara penekanan terhadap topic yang diberikan ialah Akta kerja, Akta kesatuan sekerja, sikap kepimpinan, serta strategi menghadapi era global-isasi. Full movie online free streaming. Seksyen 2 Akta Kerja 1955(Akta 265) telah mendefinisikan maksud gaji di mana secara dasarnya ia bermaksud upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai yang perlu dibayar kepada pekerja bagi kerja yang dilakukan berkenaan dengan kontrak perkhidmatan. Akta Pekerjaan Matlamat panduan ini ialah untuk memberikan pekerja di Singapura maklumat asas mengenai Akta Pekerjaan (Bab 91). Akta Pekerjaan merupakan perundangan buruh utama di Singapura. Ia menggariskan terma dan syarat asas pekerjaan di Singapura dan hak serta tanggungjawab majikan dan pekerja di bawah kontrak perkhidmatan.

Posted :